De 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (2024)

De Steeg

In het dorp De Steeg vindt u het Kasteel en De 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (1)de tuinen van Middachten, Landgoed Rhederoord en het beeld van Simon Carmiggelt met zijn vrouw. Door de centrale ligging staat hier ook het gemeentehuis van Rheden.

Het dorp ontwikkelde zich vanaf de 19e eeuw tot een woon- en vakantiedorp met villa’s en buitenverblijven van de meer gefortuneerde bewoners van de steden. Het heeft een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Aan de noordzijde van de spoorlijn is een opvallend woonmonument ‘Het strooien dorp’. Dit bestaat uit 16 aan elkaar gebouwde woningen met een strooien dak.

Vanaf de heuvel of het terras van het landhuis van Rhederoord heeft u een fenomenaal uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. Het Kasteel Middachten dateert in zijn huidige gedaante uit het eind van de 17e eeuw, maar de eerste melding van het kasteel is al van 1190. De bijzondere rozentuinen zijn te bezichtigen. Net boven het dorp ligt parkeerplaats De Lappendeken. Dit is het startpunt voor verschillende gemarkeerde wandelroutes door het mooie bosrijke gebied.

Dieren

Het dorp Dieren ligt als het ware ingeklemd tussen de IJssel en de Veluwe en is daarmee een prima uitgangspunt voor gevarieerde uitstapjes. In het dorp vindt u een aantal cafés en restaurants, een bloeiend winkelhart en aantrekkelijke speelplekken voor de jeugd. In het winkelcentrum is het beeld van Piet Pelle (op z’n Gazelle) te bekijken: hét symbool van de Gazelle fietsenfabriek, die in Dieren staat. Tot het begin van de 20e eeuw was er alleen het Dieren-Zuid zoals dat nu wordt genoemd. Vanaf de aanleg van de spoorlijn werd Dieren een vervoersknooppunt van mensen en goederen en breidde het dorp zich uit naar het noorden. Industrie en handel vestigden zich in het dorp. De groei zette zich na WO II explosief door.

De 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (2)In heel Dieren kunt u genieten van veel beeldende kunst in de openbare ruimte. De watersporter kan zich perfect vermaken op het Apeldoorns Kanaal. Dit kanaal is gesloten voor scheepvaart en dus veilig te bevaren met waterfietsen en kano’s. Voor kinderen is een dag in De Spelerij/De Uitvinderij of de Dierense Speeltuin een onvergetelijke ervaring. De pont over de IJssel -voor auto, fiets en wandelaar- vormt de verbinding met het stadje Bronckhorst, Doesburg en de Achterhoek. Ten zuidwesten van Dieren ligt het Landgoed Hof te Dieren. Binnen deze ommuurde wijngaard worden proeverijen en rondleidingen verzorgd.

Ellecom

Ellecom is 1 van de oudste nederzettingen op de Veluwe. Zeer bezienswaardig is het oude kerkje in het dorp. In de parken vindt u enkele mooie beelden die de verbinding weergeven tussen het dorp, de Veluwezoom en de IJssel.

Van De Steeg naar Ellecom rijdt u over de Middachter Allee. Deze laan, van oost naar west, is in 1751 aangelegd. De laan werd aan beide zijden voorzien van beukenbomen ter bestrijding van de zandverstuiving van de Veluwe naar de IJssel. De bladeren van de beukenbomen vormen in de zomer een groene tunnel. Vanuit Ellecom heeft u tal van mogelijkheden om te voet of per fiets de natuur in te trekken.

Laag-SoerenDe 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (3)

Laag-Soeren was in de vorige eeuw bekend door kuuroord Bethesda, tegenwoordig is het door de prachtige ligging een geliefd vakantieoord. Laag-Soeren ligt in een dal aan 2 Sprengenbeekjes die verder stroomafwaarts samengaan als de Soerense Beek. De sprengen zijn nog steeds stroomopwaarts te volgen tot aan de bron.

Het dorp had eerst geen echte kern, maar bestond uit een aantal verspreid liggende boerderijen. Nu kent het dorpsmidden een heerlijk terras bij De Harmonie. Laag-Soeren vormt het startpunt voor veel verschillende wandel-, fiets- en paardrijdroutes.

Rheden

Een sfeervol dorp met een treinstation, leuke winkels, supermarkten, gezellige restaurants, zaterdagmarkt, een jachthaven, een schaapskudde en het Veluwezoomtransferium Posbank. Op de ligweide bij het openluchtzwembad is het heerlijk vertoeven.

Het dorp Rheden bestond vroeger uit de kern Rheden en het gehucht Worth-Rheden en had tot 1900 vooral een agrarisch verleden. De industrie rond 1900 (steen- en betonfabrieken) maakte van het dorp steeds meer een industriedorp. In het dorp staat een markante leeuw ter herinnering aan het Ontzet van de Veluwezoom. De monumentale dorpskerk is van oorsprong romaans en de romaanse toren is nog altijd aanwezig.

Rheden is de ‘poort’ naar de Posbank in het Nationaal Park Veluwezoom. Ook is er een veerdienst (1 april tot 1 oktober) die u per fiets of als wandelaar over de IJssel naar Rhederlaag brengt. Hier vindt u verschillende mogelijkheden voor waterrecreatie.

Spankeren

Spankeren is van oorsprong een agrarische nederzetting met eromheen Landgoed De Bockhorst, het Hof te Loo en de Gelderse Toren uit 1868. De kerk in Spankeren stamt waarschijnlijk al uit de 10e eeuw. Het dorp ligt op de grens van een stuwwal en de IJsselvallei. In het zuiden wordt Spankeren begrensd door de IJssel met zijn uiterwaarden. In het oosten ligt het kanaal, met het lange fietspad naar Apeldoorn waar veel geskeelerd wordt. Bij de Sluis kunt u waterfietsen en kanovaren.

In en rondom Spankeren is een ‘bankenroute’ uitgezet, waar de wandelaar iedere 500 meter een bank tegenkomt om even uit te blazen.

Velp

De 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (4)Statige villa's, oude gebouwen, een levendig centrum en de groene omgeving bepalen de karakteristieke sfeer van het dorp Velp dat is ontstaan rond de kerk, de Oude Jan, de bijnaam van de Mattheuskerk. In het centrum van Velp is van alles te beleven, winkels, speciaalzaken, restaurants, terrassen en op donderdagochtend is er markt. Velp beschikt over een treinstation. In heel Velp kunt u genieten van beeldende kunst in de openbare ruimte. Ook heeft Velp een watermolen die nog in werking is.

Velp was vooral een agrarische nederzetting met boerderijen en arbeiderswoningen; omgeven door diverse landgoederen, zoals Larenstein, Daalhuizen, Overbeek, Biljoen (met kasteel), Beekhuizen en Overhagen. Vanaf de 18e eeuw ging het accent steeds meer richting een woondorp. In het begin zorgden de hogere inkomensgroepen voor het statige gezicht. De aanleg van het spoor zorgde rond 1865 voor uitbreiding van het dorp. De beek uit de Velper bossen is prachtig te volgen per fiets langs kasteel Biljoen tot aan de IJssel bij de Lathumseveerweg. In de bossen rondom Velp is een openluchttheater, De Pinkenberg, waar u in de zomer kunt genieten van toneelstukken en kindervoorstellingen.

De 7 dorpen in de gemeente Rheden - gemeente Rheden (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5954

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.